W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wakacje odbywają się zajęcia dla dzieci z Ukrainy "Zabawy z językiem polskim", spotkania dla rodziców tych dzieci, zajęcia terapeutyczne w ramach meody Tomatisa i terapii Biofeedback. Dziękujemy, że jesteście z nami, a tym, którzy wyjechali, życzymy udanego wypoczynku!

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.