Zapraszamy osoby  z kłopotami:

- w relacjach z rówieśnikami;

- zaburzeniami emocji i zachowania;

- nieśmiałość;

- z diagnozami psychiatrycznymi: depresji, nerwicy, zaburzeniami lekowymi, CHAD;

- trudnościami w relacjach rodzinnych;

- problemami ze stresem, motywacją do działania;

- osoby chcące  lepiej poznać siebie.

 

Zapraszamy na pierwsze spotkanie  rodzica z synem/ córką niepełnoletnią celem kwalifikacji do grupy. Osoby pełnoletnie mogą zgłaszać się same.

Kontakt tel. 32 263 30 34  z osobami prowadzącymi: mgr Iwona Siudak, mgr Magdalena Sobczyk.

Czas trwania:   IX- VI 2022, wtorki od godz.16.30- 18.20

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.