23.06.22 r. i 30.06.22 r. specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu wsparli szkoleniem o emocjach sosnowieckich bibliotekarzy. Mgr Joanna Piaśnik, mgr Magda Sobczyk i mgr Michał Majdanik podczas dwóch spotkań z sosnowieckiej MEDIATECE mówili jak pracować z dzieckiem w obszarze emocji i jak radzić sobie z dzieckiem trudnym podczas zajęć. Program, który już rusza w wakacje w bibliotekach, to MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką - cykl bezpłatnych spotkań literacko-plastyczno-edukacyjnych dla dzieci w wieku 6 - 15 lat. Zajęcia odbywać się będą we wszystkich filiach na terenie miasta oraz w głównej siedzibie Biblioteki – Zagłębiowskiej Mediatece trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki). W każdym z ośmiu tygodni wakacji uczestnicy akcji, wraz z prowadzącymi zajęcia bibliotekarzami i animatorami, będą zaznajamiać się z różnorodnymi emocjami i uczuciami – uznawanymi za pozytywne i negatywne. Polecamy! 

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.