Zajęcia wakacyjne „Zabawy z językiem polskim”

Prowadzący: Kamila Kuros-Kowalska, Katarzyna Kempa

Czas: Dwa pierwsze tygodnie lipca 2022 r. => od 5 lipca do 15 lipca 2022 r.

Godzina: 10.00-12.00

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu, sala nr 9

Zapraszamy do udziału w wakacyjnych zajęciach dzieci z Ukrainy w wieku od 6. do 10. roku życia.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci chcących wzbogacić słownictwo oraz wiedzę na temat języka polskiego i polskiej kultury. W trakcie zajęć, w przyjaznej atmosferze, dzieci spędzą czas podczas zabawy, wzbogacając umiejętności komunikacyjne oraz wiedzę o języku polskim.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej wakacyjnej zabawy.

Zapisy w sekretariacie pod nr telefonu: Tel. (32) 263 30 34 lub 692 43 57 67 

Limit osób: 12 osób

 

Канікуларні заняття “Забави з польською мовою”

Ведучий: Каміла Курос-Ковальська, Катажина Кемпа

Час: Два перші тижні липня  2022 р. => від 5 липня до 15 липня 2022

Година: 10.-12.00

ЗАЛ НОМЕР 9

Запрошуємо до участі у канікулярних заняттях дітей з України та дітей з Польщі у віці від  6. do 10. року життя.

Заняття призначені для дітей, що хочуть збагатити лексику і поширити знання польської мови та польської культури. Під час занять, у приязній атмосфері, діти проводять час під час забави, збагачуючи комунікаційні вміння та знання польської мови. 

 Сердечно запрошуємо до спільної канікулярної забави.

Записуватися можна у секретаріаті під номером телефону Тел. (32) 263 30 34 або  692 43 57 67 

Кільскість осіб: 12 осіб

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.