Szanowni Państwo,

w zakładce: Bank dobrych praktyk znajdą Państwo przydatne materiały do zajęć, udostępnione nam przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Soscnowu. Zachęcamy do skorzystania z różnych pomysłów na:

  • powitanie dzieci z Ukrainy w szkołach i placówkach;
  • gry i zabawy, które pomogą choć na chwilę zapomnieć o bolesnych przeżyciach;
  • ćwiczenia mające na celu rozładownie napięcia, radzenie sobie z trudnymi uczuciami, zmianami i stratami, a także służące budowaniu odporności psychicznej, które udostępnione zostały za zgodą fundacji Partnership for Children;
  • lepszą komunikację i  porozumienie w języku polskim i ukraińskim;
  • zadbanie o zdrowie psychiczne samych nauczycieli i opiekunów;
  • lektury, propozycje bajek i opowiadań.

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.