Dla wszystkich osób wspierających uchodźców przybywających z Ukrainy Fundacja Edukacja dla Demokracji przygotowała kolejny zestaw informacji – tym razem w obszarze edukacji. Jest to przegląd podstawowych i najbardziej przydatnych materiałów, który będzie stopniowo rozbudowywany.

Wszystkim, którzy pragną wspierać Ukrainę i osoby uciekające z terenów objętych wojną, polecamy korzystanie z listy rekomendowanych zbiórek i akcji pomocowych. Zapraszamy też do korzystania z listy materiałów na temat pobytu uchodźców, kwestii związanych z transportem, opieką psychologiczną i medyczną oraz tłumaczeniami. Wszystkie te informacje dostępne są na stronie: https://fed.org.pl/pomoc-dla-ukrainy-informacje-praktyczne/

 

 

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.