Od 14.12.2020 r. w naszej poradni został uruchomiony covidowy telefon wsparcia dla rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży.

Gdy dziecko:

  • odczuwa skutki epidemii, izolacji od rówieśników;
  • ma objawy depresji lub uzależnienia od sieci czy telefonu,
  • może masz inne pytania, obawy i nie wiesz jak pomóc dziecku.

Rozmowa telefoniczna ze specjalistą pod nr tel. 692 435 767.

W poniedziałek 21.12.2020 r. w godz. 8.00-10.00 oraz 18.00 -19.00 wsparcia udzielą pracownicy naszej poradni.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.