19 listopada 2020 r. nasza logopeda dr Kamila Kuros-Kowalska wystąpiła podczas E-konferencji: "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a pandemia. Dobre praktyki wsparcia w trybie stacjonarnym i zdalnym". Zaprezentowany przez prelegentkę temat to: "Wykorzystanie nowych technologii w terapii logopedycznej". Podczas konferencji przedstawiono możliwości, narzędzia oraz dzielono się doświadczeniem specjalistów, którzy na co dzień, od miesięcy realizują efektywne i ciekawe zajęcia (zarówno stacjonarne, jak i online). W konferencji wzięło udział ponad 250 uczestników.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.