Drodzy Rodzice, Opiekunowie,

od 18.11.2020r. do 27.11.2020r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu świadczy usługi w trybie pracy zdalnej. W tym czasie nie będą przeprowadzane diagnozy i spotkania w kontakcie bezpośrednim.

Agnieszka Hankus – Dyrektor PPP nr 2 w Sosnowcu.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.