Szanowni Państwo,

w związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że oferta Poradni jest aktualna, jednak - mając na uwadze możliwą transmisję koronawirusa - do odwołania zawieszone zostają badania przesiewowe, obserwacje i zajęcia grupowe oraz indywidualne obserwacje na terenie przedszkoli, szkół i pozostałych placówek w naszym rejonie. Zawieszenie ww. zajęć obowiązauje na czas I semestru lub do odwołania, o czym poinformujemy na naszej stronie interentowej.

Liczymy na zrozumienie.

 

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.