Szanowni Państwo,

informuję iż w związku z zaistniałą sytuacją - zamknięciem Poradni, posiedzenie Zespołu Orzekającego w dniach 17 marca i 24 marca zostaje odwołane. O terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego rozpatrującego złożone wnioski zostaną Państwo powiadomieni osobiście przez Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.