Serdecznie Państwa zapraszamy na Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, które odbędą się dnia 07.03.2020 r. w PPP2 w godzinach od 9.00 do 12.00. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 032 263 30 34 lub osobiście w sekretariacie, liczba miejsc ograniczona. Jednocześnie informujemy, że z wizytą nie wiąże się założenie karty. Badanie ma charakter profilaktyczny a rodzice/opiekunowe uzyskają ustną diagnozę oraz wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Nie wydajemy pisemnych informacji ani opinii o wynikach badań wykonanych w tym dniu.

 

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.