Procedury wydawania orzeczeń i opinii wwrd/wczesnego wspomagania rozwoju dziecka/ przez  zespoły orzekające działające w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu i procedura wydania opinii przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Sosnowcu znajdują się w zakładce: Więcej o nas...

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.