14 marca 2020 r. w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu odbędzie się szkolenie nt. Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza. Szkolenie poprowadzą mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz i mgr Anna Paluch. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną  dotyczącą zaburzenia, a także ćwiczenie umiejętności przeprowadzania diagnozy, w tym głównie obserwowania i analizowania objawów. Podczas szkolenia omówione zostaną narzędzia do badania mowy i sprawności językowej dziecka z n. m. o typie afazji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych logopedów, psychologów i pedagogów do zapisywania się na szkolenie na stronie internetowej wydawnictwa KOMLOGO: https://www.komlogo.pl/index.php/konferencje/icalrepeat.detail/2020/03/14/5306/-/niedoksztalcenie-mowy-o-typie-afazji-diagnoza

Na stronie Wydawnictwa KOMLOGO znajdują się szczegółowe informacje, m.in. program szkolenia.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.