Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu wzięli udział w Treningu Umiejętności Społecznych. W ramach szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia:

 1. Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.
 2. Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
 3. Modele i zasady komunikacji.
 4. Planowanie i organizowanie TUS. Zasady doboru grupy.
 5. Kształtowanie motywacji. Dobór systemów motywacji.
 6. Praca z emocjami.
 7. Praca z konfliktem.
 8. Generalizacja i transfer umiejętności.
 9. Prowadzenie TUS zgodnie z systemem motywacji uczestników.
 10. Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening.
 11. Narzędzia stosowane w TUS.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu została poszerzona o zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych. Zajęcia rozpoczną się w II semestrze 2020 r.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

 • kształcenia specjalnego
 • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.