Wszyscy psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu wzięli udział w szkoleniu nadającym uprawnienia posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.

Nasza Poradnia zakupiła dwa standaryzowane testy psychologiczne. Skala Inteligencji Stanford - Binet 5 jest to narzędzie specjalistyczne przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służącej do określenia aktualnego poziomu i struktury rozwoju poznawczego, a tym samym ilorazu inteligencji w skali pełnej. Skala Inteligencji Stanford-Binet jako jedno z nielicznych narzędzi diagnostycznych umożliwia diagnozę stopnia niepełnosprawności umysłowej oraz diagnozę osób o wybitnych możliwościach intelektualnych.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.