dr Kamila Kuros-Kowalska podczas konferencji naukowej pt. Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze, która odbyła się 19 września w Wiśle wygłosiła referat nt. Nowoczesne technologie a utrzymywanie kontaktu z żywym językiem emigrantów w dobie globalizacji.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.