Informujemy, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania przystąpiła do akcji strajkowej.

Prosimy opiekunów/rodziców dzieci umówionych w poradni o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia w tych dniach wizyty ze specjalistami.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej:
- Związku Nauczycielstwa Polskiego można uzyskać więcej informacji o strajku
i bieżących wydarzeniach,
- Urzędu Miejskiego Sosnowca umieszczono informacje dotyczące wsparcia dzieci z sosnowieckich placówek oświatowych i ich rodziców w dniach trwającego strajku.

Ponadto rodzice dzieci do lat 8 mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Obejmuje on opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego (podstawą jest art.32 ust.1 pkt 1 z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U.1999 nr 60 poz.636 ze zm.).

Dziękujemy wszystkim popierającym nas za wsparcie!

 

Zespół nauczycieli PPP 2 w Sosnowcu

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.