Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy, który przypada 6 marca, nasi specjaliści zaprosili do współpracy logopedów z kilkunastu ośrodków z Sosnowca, by zorganizować w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. Spotkanie odbyło się w sobotę, tj. 16 marca 2019 r. i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ogółem przebadano ponad 50 dzieci w wieku od 7 miesiąca życia do 17 roku życia. Dziękujemy paniom logopedkom za owocną współpracę oraz zaangażowanie.

W Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych wzięły udział panie logopedki: Lidia Zoch-Karłowska, Marta Lipińska, Agnieszka Matyja, Iwona Cudak, Karolina Lula, Magdalena Ferdek, Teresa Karoń, Małgorzata Karwat-Witecka, Dorota Sękowska, Monika Kaczmarczyk, Kamila Kuros-Kowalska, Anna Kamińska, Barbara Ostrowska oraz Dyrekcja PPP nr 2 w Sosnowcu - Barbara Maroszek.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.