5 marca 2019 r. dzięki Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 została zorganizowana konferencja nt. "Relacje w klasie i przemoc rówieśnicza - co działa, co nie działa, a co szkodzi?" Podczas konferencji wystąpili: dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski oraz nasza psycholog mgr Małgorzata Przybyła-Pecka. Zachęcamy do odwiedzenia zakładki: Publikacje w celu zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez naszego psychologa pt. ZDROWE   RELACJE  –  PROFILAKTYKA  PRZEMOCY  RÓWIEŚNICZEJ  W  SZKOLE.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.