Zapraszamy do obejrzenia w TVP Katowice programu „Bilans zdrowia”, którego emisja odbędzie się w dniach: 25.02.2019 oraz 4.03.2019 r. o godz. 18.00.

 

W programie wystąpiła nasza pani psycholog – mgr Małgorzata Przybyła-Pecka, która opowiedziała m.in. o tym, czym jest autyzm, jakie są niepokojące objawy u dziecka od 1.roku życia, od czego zacząć diagnozę, a także o bezpłatnej terapii i kształceniu specjalnym w przedszkolu.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.