Od 10.12.2018r. zapraszamy Państwa na drugą edycję poniedziałkowych warsztatów psychoedukacyjnych kierowanych do rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców”. Cykl obejmuje 10 spotkań prowadzonych przez psychologów mgr Małgorzatę Przybyłę-Pecką oraz mgr Jana Kucińskiego.

Osoby zainteresowane zapraszamy na pierwsze spotkanie 10 grudnia, zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 16.00-19.00.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.