Konferencję współorganizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W ramach spotkania odbyły się wykłady, warsztaty oraz dyskusja panelowa dotycząca współczesnych wyzwań związanych z wspieraniem rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy: rodziców oraz nauczycieli.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.